logo
Search
Close this search box.

Shakki säännöt

Shakki säännöt

Shakki tai šakki on klassinen, kaikkialla maailmassa tunnettu kahden pelaajan lautapeli, jonka historia ulottuu kauas 600-luvulle. Shakin tarkka alkuperä on hämärän peitossa, ja esimerkiksi Persiaa, Intiaa ja Kiinaa on veikkailtu sen synnyinmaaksi. Tämä ikivanha peli on säilyttänyt suosionsa aina 2000-luvulle asti, ja nykyään sen parissa voi viihtyä niin nettipelejä pelaamalla kuin myös vaikkapa shakin maailmanmestaruuskisoja seuraamalla!

Shakki ei ole ainoastaan viihdyttävä peli, vaan se on monien tutkimusten mukaan myös erittäin hyvää aivojumppaa: shakin parissa kehittyvät niin looginen kuin luova ajattelu, muisti ja keskittymiskyky. Tässä artikkelissa sukellamme shakin yksinkertaisen nerokkaiden sääntöjen maailmaan. Jos shakkitaitosi ovat päässeet ruostumaan tai olet pelin parissa aivan uusi, jatka ihmeessä lukemista!

Pelin tavoite

Shakissa tavoitteena on voittaa vastustaja kaatamalla hänen kuninkaansa tai oikeastaan vain pääsemällä asemaan, jossa kaatoa ei voida enää estää. Toisin sanoen kuninkaasta tehdään ”shakkimatti” tai lyhyemmin ”matti”.

Pelissä on kaksi pelaajaa, joilla kummallakin on 16 nappulan armeija: kuningas, kuningatar, kaksi tornia, kaksi ratsua, kaksi lähettiä ja kahdeksan sotilasta. Toinen armeija on väriltään musta ja toinen valkoinen. Pelaajat siirtävät vuorotellen nappuloitaan 64-ruutuisella, mustavalkoisella pelilaudalla.

Alkuasetelmassa pelaajista päin katsottuna toisessa rivissä ovat sotilaat, ensimmäisessä rivissä kulmissa tornit, niiden vierellä ratsut ja ratsujen vierellä lähetit. Kuningatar asetetaan oman väriseensä ruutuun toisen lähetin vierelle ja kuningas kuningattarensa viereen.

Shakkinappuloiden liikuttaminen

Shakin eri nappuloiden liikuttamiseen liittyy kuhunkin omat erityiset sääntönsä. Jokaisella nappulalla on näiden sääntöjen myötä myös omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tarkastellaanpa sitten hieman jokaista nappulatyyppiä erikseen.

Sotilas

Sotilas voi liikkua eteenpäin aina yhden ruudun verran, mutta ensimmäisellä siirrollaan se voi halutessaan edetä kaksi ruutua. Erikoisen sotilaasta tekee se, että se kaataa vastustajan nappulan liikkumalla vinottain eteenpäin. Sotilas ei siis voi lyödä suoraan edessään olevaa nappulaa, eikä se voi liikkua muihin suuntiin kuin eteenpäin – paitsi kaataessaan.

Sotilaan liikkuminen on rajoitettua verrattuna muihin shakin nappuloihin, mutta se on kuitenkin tärkeä nappulatyyppi pelissä. Sotilaan voi tietyin edellytyksin myös korottaa – tästä lisää hetken kuluttua.

Lähetti

Lähetti voi siirtyä minkä tahansa määrän ruutuja vinottain joko eteenpäin tai taaksepäin, kunhan matkan varrella ei ole muita nappuloita estämässä sen liikkumista. Lähetti liikkuu vain valkoisilla tai mustilla ruuduilla riippuen siitä, mistä ruudusta se lähti alkuasetelmassa liikkeelle.

Toinen pelaajan läheteistä liikkuu siis aina valkoisilla ja toinen mustilla ruuduilla, ja ne täydentävät näin toisiaan hienosti. Lähetti on erityisen hyödyllinen nappula avoimissa peliasetelmissa, joissa sen pitkät diagonaalit mahdollistavat vastustajan nappuloiden uhkaamisen useista eri suunnista samanaikaisesti.

Ratsu

Ratsu liikkuu aina L-kirjaimen muotoisen reitin: kaksi ruutua suoraan eteen, taakse, oikealle tai vasemmalle, ja sen jälkeen yhden ruudun toiselle sivulle. Se päätyy siis aina eriväriseen ruutuun, kuin mistä se lähti liikkeelle. Ratsu on ainoa shakkinappula, joka pystyy hyppäämään muiden nappuloiden yli. Tämä ominaisuus tekee ratsusta tärkeän nappulan varsinkin pelin alkuvaiheessa, jolloin se voi auttaa avaamaan pelilaudan keskustaa.

Torni

Torni voi liikkua suoraan eteenpäin, taaksepäin tai sivulle, mutta ei vinottain. Se saa kulkea minkä tahansa määrän ruutuja pitkin linjassa, kunhan liike on suoraviivainen eikä matkalla ole muita nappuloita estämässä siirtoa. Lähetin tavoin se on varsin vahva nappula, joka toimii parinsa kanssa hyvin yhteen.

Torni on erityisen hyödyllinen nappula avausten ja loppupelien aikana, sillä sen liikkeet mahdollistavat usein pelilaudan hallinnan ja hyökkäysten tekemisen vastustajan kuningasta kohti. Torni on myös tärkeä nappula puolustuksessa, sillä se voi suojella muita nappuloita esimerkiksi estämällä vastustajan linjaukset.

Kuningatar

Kuningatar on shakin voimakkain nappula. Kuningatar voi liikkua suoraan eteenpäin, taaksepäin, sivulle tai vinottain minkä tahansa määrän vapaita ruutuja. Tämä tekee siitä erittäin monipuolisen nappulan, joka pystyy liikkumaan koko pelilaudan yli ja uhkaamaan vastustajaa monesta eri suunnasta.

Kuningattaren liikkuvuus tekee siitä myös erittäin tärkeän nappulan loppupelissä, jossa sen avulla voidaan helposti saavuttaa matti vastustajan kuninkaalle. Kuningatar on luonnollisesti usein vastustajan tavoittelema nappula, ja sen menettäminen voi olla erittäin haitallista pelin jatkon kannalta.

Kuningas

Kuningas on shakin tärkein nappula, jonka menettäminen johtaa pelin häviämiseen. Kuningas liikkuu yhden ruudun verran mihin tahansa suuntaan: eteenpäin, taaksepäin, sivulle ja vinottain. Sellainen siirto ei kuitenkaan ole sallittu, jossa kuningas altistetaan vastustajan nappulan välittömälle hyökkäykselle – tällaista tilannetta kutsutaan ”shakiksi”.

Kuningas on pelissä melko heikko nappula, jonka suojeleminen on voittamisen kannalta olennaista. Sen on loppupelissä usein liikuttava muiden nappuloiden mukana kohti vastustajan kuningasta ja autettava niitä saavuttamaan matti.

Shakkitilanteessa toimiminen (kuningas uhattuna)

Kuningas voidaan pelastaa shakkitilanteesta kolmella tavalla:

  1. Liikuttamalla kuningas turvalliseen ruutuun, jossa vastustajan nappula ei uhkaa sitä. Tämä on yleensä ensimmäinen vaihtoehto, joka voi tuoda lisäaikaa pelastusyritykseen.
  2. Siirtämällä jokin oman armeijan nappula uhkaajan ja kuninkaan väliin. Esimerkiksi lähetti, torni tai ratsu pystyy itsensä uhraamalla pelastamaan kuninkaan shakkimatilta.
  3. Kaatamalla uhkaava nappula joko kuninkaan tai muun oman armeijan nappulan toimesta.

On tärkeää muistaa, että shakkitilanne on pelissä vakava ja vaatii välitöntä reagointia. Jos kuningasta ei pysty pelastamaan shakin alla, saavuttaa vastustaja matin ja peli päättyy hänen voittoonsa.

Erityissäännöt

Shakissa on muutamia erikoistilanteita, joilla voi olla aina pelin kulun kannalta suuri merkitys. Tutkitaanpa seuraavaksi hieman niitä.

Linnoitus tai tornitus

Linnoitus on hyödyllinen strategia, joka voi auttaa suojelemaan kuningasta. Linnoituksessa kuningas liikkuu kaksi ruutua sivuttain kohti toista tornia, ja torni liikkuu kuninkaan yli sen vierelle. Linnoittautuminen on mahdollista vain, jos kuningas ja torni eivät ole liikkuneet pelissä aiemmin ja niiden välillä ei ole nappuloita. Siirtoa ei voi tehdä silloin, jos kuningas on shakin alla tai joutuu liikkumaan shakkiuhan alaisen ruudun yli.

Ohestalyönti (en passant)

”En passant” voidaan tehdä vastustajan sotilaalle, joka siirtyy kaksi ruutua eteenpäin alkupaikastaan ja päätyy samalla toisen puolen sotilaan rinnalle. Tämä toisen puolen sotilas voi välittömästi vastustajan siirron jälkeen suorittaa ohesta lyönnin, eli kaataa vastustajan sotilaan, ja siirtyä sitten siihen ruutuun, jonka yli vastustajan sotilas ensimmäisellä siirrollaan hyppäsi.

Sotilaan korottaminen

Sotilaan korottaminen voidaan tehdä silloin, kun se saavuttaa vastustajan päädyn. Sotilas voidaan korottaa pelaajan haluamaksi upseeriksi eli toiseksi nappulaksi, lukuun ottamatta kuningasta. Tämä antaa pelaajalle mahdollisuuden vahvistaa omaa asetelmaansa pelissä ja lisätä voitonmahdollisuuksiaan.

Shakkipelin vaiheet

Shakkipeli voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: pelaajien avaukset, keskipeli ja jännittävä loppupeli. Käydään nämä vaiheet läpi seuraavaksi.

Avaukset

Shakin avaukset ovat pelin alkuvaiheessa tehtäviä siirtoja, joiden tarkoituksena on tuoda nappuloita mukaan peliin ja valmistaa niitä myöhempiin siirtoihin. Shakin avaukset ovat tärkeitä, koska ne auttavat pelaajaa välttämään ansat ja saavuttamaan hyvät lähtökohdat varsinaiseen keskipeliin.

Keskipeli

Keskipelissä molemmat pelaajat pyrkivät liikuttamaan nappuloitaan strategisiin asemiin ja hallitsemaan pelilaudan keskustaa. Tässä kohti peliä valmistellaan myös hyökkäyksiä vastustajan kuningasta kohti.

Loppupeli

Shakin loppupeli on pelin viimeinen vaihe, jossa suurin osa nappuloista on jo poistettu pelilaudalta. Se on taktisesti ja strategisesti haastava vaihe, jossa pelaajien on käytettävä kaikki taitonsa voittaakseen vastustajansa. Loppupelissä kuninkaan rooli muuttuu tärkeämmäksi; pelaajat pyrkivät hyökkäämään vastustajan kuninkaan kimppuun ja toisaalta myös suojelemaan omaansa vastustajan hyökkäyksiltä.

Pelin päättyminen

Shakkipeli voi päättyä muutamaan erilaiseen tilanteeseen:

  • shakkimatti: toisen pelaajan kuningas joutuu tilanteeseen, josta se ei voi enää pelastua
  • tasapeli: vuorossa olevalla pelaajalla ei ole laillisia siirtoja, kumpikaan pelaaja ei pysty tekemään toisen kuninkaasta mattia tai pelaajat sopivat tasapelistä
  • ajan loppuminen: kilpailuissa saatetaan asettaa aikarajoja yhden siirron tai kaikkien siirtojen tekemiselle
  • luovutus: toinen pelaaja luovuttaa